korejsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Kan du hjælpe mig, tak?
Pro zeptání se na pomoc
Snakker du engelsk?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
snakker du _[language]_?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Jeg snakker ikke_[language]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Jeg forstår det ikke
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Hej!
Standardní pozdravení
Hej!
Neformální pozdravení
Godmorgen!
Pozdravení používané ráno
Godaften!
Pozdravení používané večer
Godnat!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Hvordan har du det?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Godt, tak.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Hvad er dit navn?
Pro zeptání na jméno další osoby
Mit navn er ___.
Jak říci, jak se jmenuji
Hvor kommer du fra?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Jeg er fra___.
Odpověď na to, odkud jsi
Hvor gammel er du?
Otázka ohledně věku
Jeg er___år gammel.
Odpověď na otázku o tvém věku
Ja
Pozitivní odpověď
Nej
Negativní odpověď
Vær så venlig at
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Værsgo!
Používá se při dávání něco někomu
Tak.
Poděkování
Mange tak.
Vřelé poděkování
Det var så lidt.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Det er jeg ked af.
Omluva za něco
Undskyld mig.
Pro upoutání něčí pozornosti
Det er okay.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Det er ikke noget problem.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Pas på!
Upozornění někoho na nebezpečí
Jeg er sulten.
Používá se pro vyjádření hladu
Jeg er tørstig.
Používá se pro vyjádření žízně.
Jeg er træt.
Používá se pro vyjádření únavy
Jeg er syg.
Používá se, když se necítíte dobře
Det ved jeg ikke.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Det var godt at møde dig.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Farvel!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Jeg vil gerne lave en klage.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Hvem har ansvaret her?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
Dette er fuldstændigt uacceptebelt!
Silně vyjádření nespokojenosti
Jeg vil have mine penge tilbage!
Otázka ohledně vrácení peněz
Vi har ventet i over en time.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Maden smager af lort!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
Drinken smager af pis!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Dette sted er lorte sted!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
Denne bil er et vrag!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
Servicen stinker!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
Dette er totalt snyd!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
Det er noget vrøvl!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Du er en dum idiot!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Du ved ikke en skid!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Skrid!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Lad os ordne det her udenfor!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik