esperantsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Kan du hjælpe mig, tak?
Bonvolu helpi min.
Pro zeptání se na pomoc
Snakker du engelsk?
Ĉu vi parolas la anglan?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
snakker du _[language]_?
Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Jeg snakker ikke_[language]_.
Mi ne parolas la _[lingvo]_an.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Jeg forstår det ikke
Mi ne komprenas.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Hej!
Saluton!
Standardní pozdravení
Hej!
Saluton!
Neformální pozdravení
Godmorgen!
Bonan matenon!
Pozdravení používané ráno
Godaften!
Bonan versperon!
Pozdravení používané večer
Godnat!
Bonan nokton!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Hvordan har du det?
Kiel vi fartas?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Godt, tak.
Bone, dankon.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Hvad er dit navn?
Kiel vi nomiĝas?
Pro zeptání na jméno další osoby
Mit navn er ___.
Mia nomo estas ___.
Jak říci, jak se jmenuji
Hvor kommer du fra?
De kie vi estas?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Jeg er fra___.
Mi estas el___.
Odpověď na to, odkud jsi
Hvor gammel er du?
Kiom vi aĝas?
Otázka ohledně věku
Jeg er___år gammel.
Mi havas____jarojn.
Odpověď na otázku o tvém věku
Ja
Jes
Pozitivní odpověď
Nej
Ne
Negativní odpověď
Vær så venlig at
Bonvolu
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Værsgo!
Jen!
Používá se při dávání něco někomu
Tak.
Dankon.
Poděkování
Mange tak.
Multan dankon.
Vřelé poděkování
Det var så lidt.
Nedankinde.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Det er jeg ked af.
Mi bedaŭras.
Omluva za něco
Undskyld mig.
Pardonu.
Pro upoutání něčí pozornosti
Det er okay.
Estas bone.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Det er ikke noget problem.
Ne dankinde.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Pas på!
Atentu!
Upozornění někoho na nebezpečí
Jeg er sulten.
Mi malsatas.
Používá se pro vyjádření hladu
Jeg er tørstig.
Mi soifas.
Používá se pro vyjádření žízně.
Jeg er træt.
Mi lacas.
Používá se pro vyjádření únavy
Jeg er syg.
Mi malsanas.
Používá se, když se necítíte dobře
Det ved jeg ikke.
Mi ne scias.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Det var godt at møde dig.
Estis agrable renkonti vin.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Farvel!
Adiaŭ!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Jeg vil gerne lave en klage.
Mi ŝatus plendi.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Hvem har ansvaret her?
Kie estas la respondeculo ĉi tie?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
Dette er fuldstændigt uacceptebelt!
Tiu estas plene neakceptebla!
Silně vyjádření nespokojenosti
Jeg vil have mine penge tilbage!
Mi volas rehavi mian monon!
Otázka ohledně vrácení peněz
Vi har ventet i over en time.
Ni atendis dum pli ol horo.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Maden smager af lort!
Tiu manĝaĵo gustas kiel feko!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
Drinken smager af pis!
Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Dette sted er lorte sted!
Tiu estas fekloko!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
Denne bil er et vrag!
Tiu aŭto estas vrako!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
Servicen stinker!
La servo estas aĉa!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
Dette er totalt snyd!
Tiu estas ĉarlatanaĵo!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
Det er noget vrøvl!
Tiu estas feka!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Du er en dum idiot!
Vi estas stulta idioto!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Du ved ikke en skid!
Vi komprenaĉas nenion ajn!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Skrid!
Diablo manĝu vin!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Lad os ordne det her udenfor!
Ni aranĝu tion ekstere!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik