čínsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Kan du hjælpe mig, tak?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Pro zeptání se na pomoc
Snakker du engelsk?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
snakker du _[language]_?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Jeg snakker ikke_[language]_.
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Jeg forstår det ikke
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Hej!
您好!(nín hǎo!)
Standardní pozdravení
Hej!
你好!(nǐ hǎo!)
Neformální pozdravení
Godmorgen!
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Pozdravení používané ráno
Godaften!
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Pozdravení používané večer
Godnat!
晚安!(wǎn'ān!)
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Hvordan har du det?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Godt, tak.
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Hvad er dit navn?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Pro zeptání na jméno další osoby
Mit navn er ___.
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Jak říci, jak se jmenuji
Hvor kommer du fra?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Jeg er fra___.
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Odpověď na to, odkud jsi
Hvor gammel er du?
您多大了?(nín duōdàle?)
Otázka ohledně věku
Jeg er___år gammel.
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Odpověď na otázku o tvém věku
Ja
是(shì)
Pozitivní odpověď
Nej
不是(bùshì)
Negativní odpověď
Vær så venlig at
请(qǐng)
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Værsgo!
给你!(gěi nǐ!)
Používá se při dávání něco někomu
Tak.
谢谢。(xièxiè.)
Poděkování
Mange tak.
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Vřelé poděkování
Det var så lidt.
不客气。(bù kèqì.)
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Det er jeg ked af.
对不起。(duìbùqǐ.)
Omluva za něco
Undskyld mig.
打扰了。(dǎrǎole.)
Pro upoutání něčí pozornosti
Det er okay.
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Det er ikke noget problem.
没关系。(méiguānxì.)
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Pas på!
当心!(dāngxīn!)
Upozornění někoho na nebezpečí
Jeg er sulten.
我饿了。(wǒ è le.)
Používá se pro vyjádření hladu
Jeg er tørstig.
我渴了。(wǒ kě le.)
Používá se pro vyjádření žízně.
Jeg er træt.
我累了。(wǒ lèi le.)
Používá se pro vyjádření únavy
Jeg er syg.
我病了。(wǒ bìng le.)
Používá se, když se necítíte dobře
Det ved jeg ikke.
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Det var godt at møde dig.
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Farvel!
再见!(zàijiàn!)
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Jeg vil gerne lave en klage.
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Hvem har ansvaret her?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
Dette er fuldstændigt uacceptebelt!
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Silně vyjádření nespokojenosti
Jeg vil have mine penge tilbage!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Otázka ohledně vrácení peněz
Vi har ventet i over en time.
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Maden smager af lort!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
Drinken smager af pis!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Dette sted er lorte sted!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
Denne bil er et vrag!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
Servicen stinker!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
Dette er totalt snyd!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
Det er noget vrøvl!
扯淡!(chědàn!)
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Du er en dum idiot!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Du ved ikke en skid!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Skrid!
滚开!(gǔn kāi!)
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Lad os ordne det her udenfor!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik