portugalsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Você pode me ajudar, por favor?
Pro zeptání se na pomoc
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Você fala inglês?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Você fala _[idioma]_?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Eu não falo_[idioma]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Eu não compreendo.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

您好!(nín hǎo!)
Olá!
Standardní pozdravení
你好!(nǐ hǎo!)
Oi!
Neformální pozdravení
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Bom dia!
Pozdravení používané ráno
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Boa tarde/Boa noite!
Pozdravení používané večer
晚安!(wǎn'ān!)
Boa noite!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
您好吗?(nín hǎo ma?)
Como você está?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Bem, obrigada/obrigado.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Como você se chama?
Pro zeptání na jméno další osoby
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Meu nome é ___.
Jak říci, jak se jmenuji
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
De onde você é?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Eu sou do ___.
Odpověď na to, odkud jsi
您多大了?(nín duōdàle?)
Quantos anos você tem?
Otázka ohledně věku
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Eu tenho___anos.
Odpověď na otázku o tvém věku
是(shì)
Sim
Pozitivní odpověď
不是(bùshì)
Não
Negativní odpověď
请(qǐng)
Por favor
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
给你!(gěi nǐ!)
Aqui está!
Používá se při dávání něco někomu
谢谢。(xièxiè.)
Obrigada/obrigado.
Poděkování
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Muito obrigada/obrigado.
Vřelé poděkování
不客气。(bù kèqì.)
De nada.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
对不起。(duìbùqǐ.)
Desculpa.
Omluva za něco
打扰了。(dǎrǎole.)
Com licença.
Pro upoutání něčí pozornosti
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Tudo bem.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
没关系。(méiguānxì.)
Sem problemas.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
当心!(dāngxīn!)
Cuidado!
Upozornění někoho na nebezpečí
我饿了。(wǒ è le.)
Estou com fome.
Používá se pro vyjádření hladu
我渴了。(wǒ kě le.)
Estou com sede.
Používá se pro vyjádření žízně.
我累了。(wǒ lèi le.)
Estou cansado.
Používá se pro vyjádření únavy
我病了。(wǒ bìng le.)
Estou doente.
Používá se, když se necítíte dobře
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Eu não sei.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Prazer em conhecê-lo/la.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
再见!(zàijiàn!)
Tchau!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Eu gostaria de fazer uma reclamação.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Quem é o responsável aqui?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Isso é totalmente inaceitável!
Silně vyjádření nespokojenosti
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Eu quero meu dinheiro de volta!
Otázka ohledně vrácení peněz
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Estamos esperando há mais de uma hora.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Esta comida está horrível!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Esta bebida esta horrível!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Esse lugar é uma pocilga!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Isso é uma lata velha!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Esse serviço é uma porcaria!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Isso é um roubo!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
扯淡!(chědàn!)
Isso é mentira!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Você é um idiota!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Você não sabe porcaria alguma!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
滚开!(gǔn kāi!)
Cai fora!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Vamos resolver isso lá fora!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik