italsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Můžete mi pomoci, prosím?
Può aiutarmi?
Pro zeptání se na pomoc
Mluvíte anglicky?
Parla inglese?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Mluvíte _[language]_?
Parla _[lingua]_?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Nemluvím_[language]_.
Non parlo _[lingua]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Nerozumím.
Non capisco.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Dobrý den!
Salve!
Standardní pozdravení
Ahoj!
Ciao!
Neformální pozdravení
Dobré ráno!
Buon giorno!
Pozdravení používané ráno
Dobrý večer!
Buona sera!
Pozdravení používané večer
Dobrou noc!
Buona notte!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Jak se máš?
Come va?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Dobře, díky.
Bene, grazie.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Jak se jmenuješ?
Come ti chiami?
Pro zeptání na jméno další osoby
Jmenuji se ___.
Mi chiamo _____.
Jak říci, jak se jmenuji
Odkud jsi?
Da dove vieni?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Jsem z ___.
Vengo da ____.
Odpověď na to, odkud jsi
Kolik to je let?
Quanti anni hai?
Otázka ohledně věku
Je mi __ (let).
Ho ____ anni.
Odpověď na otázku o tvém věku
Ano
Si
Pozitivní odpověď
Ne
No
Negativní odpověď
Prosím
Per favore
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
tady prosím!
Ecco qui!
Používá se při dávání něco někomu
Děkuji.
Grazie.
Poděkování
Moc děkuji.
Grazie mille.
Vřelé poděkování
Není zač.
Prego.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Omlouvám se.
Mi dispiace.
Omluva za něco
Promiňte.
Mi scusi.
Pro upoutání něčí pozornosti
To je v pořádku.
Niente.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
V pořádku.
Nessun problema.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Pozor!
Attenzione!
Upozornění někoho na nebezpečí
Mám hlad.
Ho fame.
Používá se pro vyjádření hladu
Mám žízeň.
Ho sete.
Používá se pro vyjádření žízně.
Jsem unavený(á).
Sono stanco.
Používá se pro vyjádření únavy
Je mi špatně.
Mi sento poco bene.
Používá se, když se necítíte dobře
Nevím.
Non lo so.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Těšilo mě.
E' stato un piacere conoscerti.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Na shledanou!
Arrivederci!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Chtěl bych podat stížnost.
Vorrei fare un reclamo.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Kdo to tu má na starost?
Chi è il responsabile qui?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
To je naprosto nepřijatelné!
E' davvero inammissibile!
Silně vyjádření nespokojenosti
Chci zpátky moje peníze!
Rivoglio indietro i miei soldi!
Otázka ohledně vrácení peněz
Čekáme tady už hodinu.
Stiamo aspettando da più di un'ora.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Toto jídlo chutná jako hovno!
Questo cibo è una merda!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
To pití chutná jako chcanky!
Questa bibita sa di piscia!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Toto místo je díra!
Questo posto è un cesso!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
To auto je vrak!
Questa macchina è un rottame!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
Ta služba je na hovno!
Il servizio fa cagare!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
To je naprostá zlodějna!
Ci hanno pelato per bene!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
To je krávovina!
Cazzate!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Jste pěkný debil!
Sei un cretino!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Ty víš hovno!
Non sai un cazzo!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Odprejskni!
Levati dalle palle!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Pojďme to vyřešit ven!
Vediamocela fuori!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik