esperantsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Můžete mi pomoci, prosím?
Bonvolu helpi min.
Pro zeptání se na pomoc
Mluvíte anglicky?
Ĉu vi parolas la anglan?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Mluvíte _[language]_?
Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Nemluvím_[language]_.
Mi ne parolas la _[lingvo]_an.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Nerozumím.
Mi ne komprenas.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Dobrý den!
Saluton!
Standardní pozdravení
Ahoj!
Saluton!
Neformální pozdravení
Dobré ráno!
Bonan matenon!
Pozdravení používané ráno
Dobrý večer!
Bonan versperon!
Pozdravení používané večer
Dobrou noc!
Bonan nokton!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Jak se máš?
Kiel vi fartas?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Dobře, díky.
Bone, dankon.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Jak se jmenuješ?
Kiel vi nomiĝas?
Pro zeptání na jméno další osoby
Jmenuji se ___.
Mia nomo estas ___.
Jak říci, jak se jmenuji
Odkud jsi?
De kie vi estas?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Jsem z ___.
Mi estas el___.
Odpověď na to, odkud jsi
Kolik to je let?
Kiom vi aĝas?
Otázka ohledně věku
Je mi __ (let).
Mi havas____jarojn.
Odpověď na otázku o tvém věku
Ano
Jes
Pozitivní odpověď
Ne
Ne
Negativní odpověď
Prosím
Bonvolu
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
tady prosím!
Jen!
Používá se při dávání něco někomu
Děkuji.
Dankon.
Poděkování
Moc děkuji.
Multan dankon.
Vřelé poděkování
Není zač.
Nedankinde.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Omlouvám se.
Mi bedaŭras.
Omluva za něco
Promiňte.
Pardonu.
Pro upoutání něčí pozornosti
To je v pořádku.
Estas bone.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
V pořádku.
Ne dankinde.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Pozor!
Atentu!
Upozornění někoho na nebezpečí
Mám hlad.
Mi malsatas.
Používá se pro vyjádření hladu
Mám žízeň.
Mi soifas.
Používá se pro vyjádření žízně.
Jsem unavený(á).
Mi lacas.
Používá se pro vyjádření únavy
Je mi špatně.
Mi malsanas.
Používá se, když se necítíte dobře
Nevím.
Mi ne scias.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Těšilo mě.
Estis agrable renkonti vin.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Na shledanou!
Adiaŭ!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Chtěl bych podat stížnost.
Mi ŝatus plendi.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Kdo to tu má na starost?
Kie estas la respondeculo ĉi tie?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
To je naprosto nepřijatelné!
Tiu estas plene neakceptebla!
Silně vyjádření nespokojenosti
Chci zpátky moje peníze!
Mi volas rehavi mian monon!
Otázka ohledně vrácení peněz
Čekáme tady už hodinu.
Ni atendis dum pli ol horo.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Toto jídlo chutná jako hovno!
Tiu manĝaĵo gustas kiel feko!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
To pití chutná jako chcanky!
Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Toto místo je díra!
Tiu estas fekloko!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
To auto je vrak!
Tiu aŭto estas vrako!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
Ta služba je na hovno!
La servo estas aĉa!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
To je naprostá zlodějna!
Tiu estas ĉarlatanaĵo!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
To je krávovina!
Tiu estas feka!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Jste pěkný debil!
Vi estas stulta idioto!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Ty víš hovno!
Vi komprenaĉas nenion ajn!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Odprejskni!
Diablo manĝu vin!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Pojďme to vyřešit ven!
Ni aranĝu tion ekstere!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik