čínsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Můžete mi pomoci, prosím?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Pro zeptání se na pomoc
Mluvíte anglicky?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Mluvíte _[language]_?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Nemluvím_[language]_.
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Nerozumím.
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Dobrý den!
您好!(nín hǎo!)
Standardní pozdravení
Ahoj!
你好!(nǐ hǎo!)
Neformální pozdravení
Dobré ráno!
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Pozdravení používané ráno
Dobrý večer!
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Pozdravení používané večer
Dobrou noc!
晚安!(wǎn'ān!)
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Jak se máš?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Dobře, díky.
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Jak se jmenuješ?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Pro zeptání na jméno další osoby
Jmenuji se ___.
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Jak říci, jak se jmenuji
Odkud jsi?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Jsem z ___.
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Odpověď na to, odkud jsi
Kolik to je let?
您多大了?(nín duōdàle?)
Otázka ohledně věku
Je mi __ (let).
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Odpověď na otázku o tvém věku
Ano
是(shì)
Pozitivní odpověď
Ne
不是(bùshì)
Negativní odpověď
Prosím
请(qǐng)
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
tady prosím!
给你!(gěi nǐ!)
Používá se při dávání něco někomu
Děkuji.
谢谢。(xièxiè.)
Poděkování
Moc děkuji.
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Vřelé poděkování
Není zač.
不客气。(bù kèqì.)
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Omlouvám se.
对不起。(duìbùqǐ.)
Omluva za něco
Promiňte.
打扰了。(dǎrǎole.)
Pro upoutání něčí pozornosti
To je v pořádku.
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
V pořádku.
没关系。(méiguānxì.)
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Pozor!
当心!(dāngxīn!)
Upozornění někoho na nebezpečí
Mám hlad.
我饿了。(wǒ è le.)
Používá se pro vyjádření hladu
Mám žízeň.
我渴了。(wǒ kě le.)
Používá se pro vyjádření žízně.
Jsem unavený(á).
我累了。(wǒ lèi le.)
Používá se pro vyjádření únavy
Je mi špatně.
我病了。(wǒ bìng le.)
Používá se, když se necítíte dobře
Nevím.
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Těšilo mě.
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Na shledanou!
再见!(zàijiàn!)
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Chtěl bych podat stížnost.
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Kdo to tu má na starost?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
To je naprosto nepřijatelné!
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Silně vyjádření nespokojenosti
Chci zpátky moje peníze!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Otázka ohledně vrácení peněz
Čekáme tady už hodinu.
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Toto jídlo chutná jako hovno!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
To pití chutná jako chcanky!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Toto místo je díra!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
To auto je vrak!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
Ta služba je na hovno!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
To je naprostá zlodějna!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
To je krávovina!
扯淡!(chědàn!)
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Jste pěkný debil!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Ty víš hovno!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Odprejskni!
滚开!(gǔn kāi!)
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Pojďme to vyřešit ven!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik