německy | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Can you help me, please?
Können Sie mir bitte helfen?
Pro zeptání se na pomoc
Do you speak English?
Sprechen Sie Englisch?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Do you speak _[language]_?
Sprechen Sie _[Sprache]_?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
I don't speak_[language]_.
Ich spreche kein _[Sprache]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
I don't understand.
Das verstehe ich nicht.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Hello!
Hallo!
Standardní pozdravení
Hi!
Hi!
Neformální pozdravení
Good Morning!
Guten Morgen!
Pozdravení používané ráno
Good Evening!
Guten Abend!
Pozdravení používané večer
Good Night!
Gute Nacht!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
How are you?
Wie geht es Dir?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Good, thank you.
Gut, danke.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
What’s your name?
Wie heißt du?
Pro zeptání na jméno další osoby
My name is ___.
Mein Name ist___.
Jak říci, jak se jmenuji
Where are you from?
Woher kommst Du?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
I am from___.
Ich bin aus___.
Odpověď na to, odkud jsi
How old are you?
Wie alt bist du?
Otázka ohledně věku
I am___years old.
Ich bin___Jahre alt.
Odpověď na otázku o tvém věku
Yes
Ja
Pozitivní odpověď
No
Nein
Negativní odpověď
Please
Bitte
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Here you go!
Bitteschön!
Používá se při dávání něco někomu
Thank you.
Danke.
Poděkování
Thank you very much.
Vielen Dank.
Vřelé poděkování
You're welcome.
Gern geschehen.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
I am sorry.
Es tut mir Leid.
Omluva za něco
Excuse me.
Entschuldigung.
Pro upoutání něčí pozornosti
It's OK.
Schon gut.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
No problem.
Kein Problem.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Watch out!
Aufpassen!
Upozornění někoho na nebezpečí
I am hungry.
Ich habe Hunger.
Používá se pro vyjádření hladu
I am thirsty.
Ich habe Durst.
Používá se pro vyjádření žízně.
I am tired.
Ich bin müde.
Používá se pro vyjádření únavy
I am sick.
Ich bin krank.
Používá se, když se necítíte dobře
I don't know.
Ich weiß nicht.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
It was nice meeting you.
Es war nett, Sie kennenzulernen.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Goodbye!
Auf Wiedersehen!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

I would like to make a complaint.
Ich möchte mich beschweren.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Who is in charge here?
Wer ist hier der Verantwortliche?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
This is totally unacceptable!
Das ist wirklich inakzeptabel.
Silně vyjádření nespokojenosti
I want my money back!
Ich will mein Geld zurück!
Otázka ohledně vrácení peněz
We have been waiting for over an hour.
Wir warten seit über einer Stunde.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

This food tastes like crap!
Dieses Essen schmeckt scheiße!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
This drink tastes like piss!
Dieses Getränk schmeckt wie Pisse!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
This place is a shithole!
Dieser Ort ist ein Drecksloch!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
This car is a wreck!
Dieses Auto ist Schrott!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
The service sucks!
Die Bedienung ist eine Katastrophe!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
This is a total rip-off!
Das ist eine totale Abzocke!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
That is bullshit!
Das ist doch Blödsinn!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
You are a stupid moron!
Du bist ein Vollidiot!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
You don't know shit!
Du verstehst einen Dreck davon!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Piss off!
Verpiss dich!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Let's settle this outside!
Lass uns das draußen regeln!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik