korejsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Can you help me, please?
Pro zeptání se na pomoc
Do you speak English?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Do you speak _[language]_?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
I don't speak_[language]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
I don't understand.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Hello!
Standardní pozdravení
Hi!
Neformální pozdravení
Good Morning!
Pozdravení používané ráno
Good Evening!
Pozdravení používané večer
Good Night!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
How are you?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Good, thank you.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
What’s your name?
Pro zeptání na jméno další osoby
My name is ___.
Jak říci, jak se jmenuji
Where are you from?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
I am from___.
Odpověď na to, odkud jsi
How old are you?
Otázka ohledně věku
I am___years old.
Odpověď na otázku o tvém věku
Yes
Pozitivní odpověď
No
Negativní odpověď
Please
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Here you go!
Používá se při dávání něco někomu
Thank you.
Poděkování
Thank you very much.
Vřelé poděkování
You're welcome.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
I am sorry.
Omluva za něco
Excuse me.
Pro upoutání něčí pozornosti
It's OK.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
No problem.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Watch out!
Upozornění někoho na nebezpečí
I am hungry.
Používá se pro vyjádření hladu
I am thirsty.
Používá se pro vyjádření žízně.
I am tired.
Používá se pro vyjádření únavy
I am sick.
Používá se, když se necítíte dobře
I don't know.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
It was nice meeting you.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Goodbye!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

I would like to make a complaint.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Who is in charge here?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
This is totally unacceptable!
Silně vyjádření nespokojenosti
I want my money back!
Otázka ohledně vrácení peněz
We have been waiting for over an hour.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

This food tastes like crap!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
This drink tastes like piss!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
This place is a shithole!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
This car is a wreck!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
The service sucks!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
This is a total rip-off!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
That is bullshit!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
You are a stupid moron!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
You don't know shit!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Piss off!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Let's settle this outside!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik