japonsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Can you help me, please?
助けていただけますか?
Pro zeptání se na pomoc
Do you speak English?
英語を話せますか?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Do you speak _[language]_?
_を話せますか?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
I don't speak_[language]_.
_を私は話せません
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
I don't understand.
分かりません
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Hello!
こんにちは
Standardní pozdravení
Hi!
やぁ!
Neformální pozdravení
Good Morning!
おはようございます!
Pozdravení používané ráno
Good Evening!
こんばんは!
Pozdravení používané večer
Good Night!
おやすみなさい!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
How are you?
お元気ですか?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Good, thank you.
元気です
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
What’s your name?
お名前はなんですか?
Pro zeptání na jméno další osoby
My name is ___.
私の名前は_です
Jak říci, jak se jmenuji
Where are you from?
どこから来ましたか?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
I am from___.
_から来ました
Odpověď na to, odkud jsi
How old are you?
おいくつですか?
Otázka ohledně věku
I am___years old.
_歳です
Odpověď na otázku o tvém věku
Yes
はい
Pozitivní odpověď
No
いいえ
Negativní odpověď
Please
お願いします
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Here you go!
はい、どうぞ!
Používá se při dávání něco někomu
Thank you.
ありがとうございます
Poděkování
Thank you very much.
どうもありがとうございます
Vřelé poděkování
You're welcome.
どういたしまして
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
I am sorry.
ごめんなさい
Omluva za něco
Excuse me.
すみません
Pro upoutání něčí pozornosti
It's OK.
大丈夫です
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
No problem.
問題ないです
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Watch out!
気をつけて!
Upozornění někoho na nebezpečí
I am hungry.
お腹がすきました
Používá se pro vyjádření hladu
I am thirsty.
喉が渇きました
Používá se pro vyjádření žízně.
I am tired.
疲れました
Používá se pro vyjádření únavy
I am sick.
風邪を引きました
Používá se, když se necítíte dobře
I don't know.
分かりません
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
It was nice meeting you.
あなたに会えてよかったです
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Goodbye!
さようなら!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

I would like to make a complaint.
クレームを言いたいと思います
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Who is in charge here?
責任者はどなたですか?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
This is totally unacceptable!
これは非常に受け入れ難いことだ!
Silně vyjádření nespokojenosti
I want my money back!
お金を返してくれ!
Otázka ohledně vrácení peněz
We have been waiting for over an hour.
1時間以上私たちは待っています
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

This food tastes like crap!
この食べ物はとてもまずい!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
This drink tastes like piss!
この飲み物は小便の味がする!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
This place is a shithole!
この場所は糞だ!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
This car is a wreck!
この車は倒壊寸前だ!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
The service sucks!
このサービスは最低だ!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
This is a total rip-off!
これは完全なぼったくりだ!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
That is bullshit!
これはでたらめだ!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
You are a stupid moron!
お前は馬鹿な奴だ!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
You don't know shit!
お前は何も知らない!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Piss off!
うせろ!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Let's settle this outside!
外でケリつけようぜ!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik