italsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Can you help me, please?
Può aiutarmi?
Pro zeptání se na pomoc
Do you speak English?
Parla inglese?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Do you speak _[language]_?
Parla _[lingua]_?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
I don't speak_[language]_.
Non parlo _[lingua]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
I don't understand.
Non capisco.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Hello!
Salve!
Standardní pozdravení
Hi!
Ciao!
Neformální pozdravení
Good Morning!
Buon giorno!
Pozdravení používané ráno
Good Evening!
Buona sera!
Pozdravení používané večer
Good Night!
Buona notte!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
How are you?
Come va?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Good, thank you.
Bene, grazie.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
What’s your name?
Come ti chiami?
Pro zeptání na jméno další osoby
My name is ___.
Mi chiamo _____.
Jak říci, jak se jmenuji
Where are you from?
Da dove vieni?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
I am from___.
Vengo da ____.
Odpověď na to, odkud jsi
How old are you?
Quanti anni hai?
Otázka ohledně věku
I am___years old.
Ho ____ anni.
Odpověď na otázku o tvém věku
Yes
Si
Pozitivní odpověď
No
No
Negativní odpověď
Please
Per favore
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Here you go!
Ecco qui!
Používá se při dávání něco někomu
Thank you.
Grazie.
Poděkování
Thank you very much.
Grazie mille.
Vřelé poděkování
You're welcome.
Prego.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
I am sorry.
Mi dispiace.
Omluva za něco
Excuse me.
Mi scusi.
Pro upoutání něčí pozornosti
It's OK.
Niente.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
No problem.
Nessun problema.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Watch out!
Attenzione!
Upozornění někoho na nebezpečí
I am hungry.
Ho fame.
Používá se pro vyjádření hladu
I am thirsty.
Ho sete.
Používá se pro vyjádření žízně.
I am tired.
Sono stanco.
Používá se pro vyjádření únavy
I am sick.
Mi sento poco bene.
Používá se, když se necítíte dobře
I don't know.
Non lo so.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
It was nice meeting you.
E' stato un piacere conoscerti.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Goodbye!
Arrivederci!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

I would like to make a complaint.
Vorrei fare un reclamo.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Who is in charge here?
Chi è il responsabile qui?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
This is totally unacceptable!
E' davvero inammissibile!
Silně vyjádření nespokojenosti
I want my money back!
Rivoglio indietro i miei soldi!
Otázka ohledně vrácení peněz
We have been waiting for over an hour.
Stiamo aspettando da più di un'ora.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

This food tastes like crap!
Questo cibo è una merda!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
This drink tastes like piss!
Questa bibita sa di piscia!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
This place is a shithole!
Questo posto è un cesso!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
This car is a wreck!
Questa macchina è un rottame!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
The service sucks!
Il servizio fa cagare!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
This is a total rip-off!
Ci hanno pelato per bene!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
That is bullshit!
Cazzate!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
You are a stupid moron!
Sei un cretino!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
You don't know shit!
Non sai un cazzo!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Piss off!
Levati dalle palle!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Let's settle this outside!
Vediamocela fuori!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik