francouzsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Can you help me, please?
Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ?
Pro zeptání se na pomoc
Do you speak English?
Parlez-vous anglais ?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Do you speak _[language]_?
Parlez-vous _[langue]_ ?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
I don't speak_[language]_.
Je ne parle pas _[langue]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
I don't understand.
Je ne comprends pas.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Hello!
Bonjour !
Standardní pozdravení
Hi!
Salut !
Neformální pozdravení
Good Morning!
Bonjour !
Pozdravení používané ráno
Good Evening!
Bonsoir !
Pozdravení používané večer
Good Night!
Bonne nuit !
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
How are you?
Comment vas-tu ?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Good, thank you.
Bien, merci.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
What’s your name?
Comment t'appelles-tu ?
Pro zeptání na jméno další osoby
My name is ___.
Je m'appelle ___.
Jak říci, jak se jmenuji
Where are you from?
D'où viens-tu ?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
I am from___.
Je viens de ___.
Odpověď na to, odkud jsi
How old are you?
Quel âge as-tu ?
Otázka ohledně věku
I am___years old.
J'ai __ ans.
Odpověď na otázku o tvém věku
Yes
Oui
Pozitivní odpověď
No
Non
Negativní odpověď
Please
S'il vous plaît
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Here you go!
Et voilà !
Používá se při dávání něco někomu
Thank you.
Merci.
Poděkování
Thank you very much.
Merci beaucoup.
Vřelé poděkování
You're welcome.
Je t'en prie.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
I am sorry.
Je suis désolé(e).
Omluva za něco
Excuse me.
Excusez-moi.
Pro upoutání něčí pozornosti
It's OK.
Cela ne fait rien.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
No problem.
Il n'y a pas de mal.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Watch out!
Attention !
Upozornění někoho na nebezpečí
I am hungry.
J'ai faim.
Používá se pro vyjádření hladu
I am thirsty.
J'ai soif.
Používá se pro vyjádření žízně.
I am tired.
Je suis fatigué(e).
Používá se pro vyjádření únavy
I am sick.
Je suis malade.
Používá se, když se necítíte dobře
I don't know.
Je ne sais pas.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
It was nice meeting you.
Ravi(e) de vous avoir rencontré.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Goodbye!
Au revoir !
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

I would like to make a complaint.
Je voudrais faire une réclamation.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Who is in charge here?
Qui est le responsable ici ?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
This is totally unacceptable!
C'est absolument inacceptable !
Silně vyjádření nespokojenosti
I want my money back!
J'exige un remboursement !
Otázka ohledně vrácení peněz
We have been waiting for over an hour.
Cela fait plus d'une heure que nous attendons.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

This food tastes like crap!
La nourriture est infecte !
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
This drink tastes like piss!
Cette boisson est imbuvable !
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
This place is a shithole!
C'est pourri ici !
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
This car is a wreck!
Cette voiture est une épave !
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
The service sucks!
Le service est inadmissible !
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
This is a total rip-off!
C'est une grosse arnaque !
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
That is bullshit!
C'est des conneries !
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
You are a stupid moron!
Crétin fini !
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
You don't know shit!
Vous ne savez pas de quoi de vous parlez !
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Piss off!
Allez vous faire voir !
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Let's settle this outside!
On va régler ça dehors !
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik