dánsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Can you help me, please?
Kan du hjælpe mig, tak?
Pro zeptání se na pomoc
Do you speak English?
Snakker du engelsk?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Do you speak _[language]_?
snakker du _[language]_?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
I don't speak_[language]_.
Jeg snakker ikke_[language]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
I don't understand.
Jeg forstår det ikke
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Hello!
Hej!
Standardní pozdravení
Hi!
Hej!
Neformální pozdravení
Good Morning!
Godmorgen!
Pozdravení používané ráno
Good Evening!
Godaften!
Pozdravení používané večer
Good Night!
Godnat!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
How are you?
Hvordan har du det?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Good, thank you.
Godt, tak.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
What’s your name?
Hvad er dit navn?
Pro zeptání na jméno další osoby
My name is ___.
Mit navn er ___.
Jak říci, jak se jmenuji
Where are you from?
Hvor kommer du fra?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
I am from___.
Jeg er fra___.
Odpověď na to, odkud jsi
How old are you?
Hvor gammel er du?
Otázka ohledně věku
I am___years old.
Jeg er___år gammel.
Odpověď na otázku o tvém věku
Yes
Ja
Pozitivní odpověď
No
Nej
Negativní odpověď
Please
Vær så venlig at
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Here you go!
Værsgo!
Používá se při dávání něco někomu
Thank you.
Tak.
Poděkování
Thank you very much.
Mange tak.
Vřelé poděkování
You're welcome.
Det var så lidt.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
I am sorry.
Det er jeg ked af.
Omluva za něco
Excuse me.
Undskyld mig.
Pro upoutání něčí pozornosti
It's OK.
Det er okay.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
No problem.
Det er ikke noget problem.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Watch out!
Pas på!
Upozornění někoho na nebezpečí
I am hungry.
Jeg er sulten.
Používá se pro vyjádření hladu
I am thirsty.
Jeg er tørstig.
Používá se pro vyjádření žízně.
I am tired.
Jeg er træt.
Používá se pro vyjádření únavy
I am sick.
Jeg er syg.
Používá se, když se necítíte dobře
I don't know.
Det ved jeg ikke.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
It was nice meeting you.
Det var godt at møde dig.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Goodbye!
Farvel!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

I would like to make a complaint.
Jeg vil gerne lave en klage.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Who is in charge here?
Hvem har ansvaret her?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
This is totally unacceptable!
Dette er fuldstændigt uacceptebelt!
Silně vyjádření nespokojenosti
I want my money back!
Jeg vil have mine penge tilbage!
Otázka ohledně vrácení peněz
We have been waiting for over an hour.
Vi har ventet i over en time.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

This food tastes like crap!
Maden smager af lort!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
This drink tastes like piss!
Drinken smager af pis!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
This place is a shithole!
Dette sted er lorte sted!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
This car is a wreck!
Denne bil er et vrag!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
The service sucks!
Servicen stinker!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
This is a total rip-off!
Dette er totalt snyd!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
That is bullshit!
Det er noget vrøvl!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
You are a stupid moron!
Du er en dum idiot!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
You don't know shit!
Du ved ikke en skid!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Piss off!
Skrid!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Let's settle this outside!
Lad os ordne det her udenfor!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik