esperantsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Har ni ___?
Ĉu vi havas ___?
Otázka ohledně specifické věci
Var kan jag hitta ___?
Kie mi povas trovi ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Hur mycket kostar den/det här?
Kiom estas tio?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Har ni något billigare?
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Otázka ohledně levnějších produktech
Vilken tid öppnar/stänger ni?
Kiam vi malfermas/fermas?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Jag tittar bara.
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Jag köper den/det.
Mi aĉetos ĝin.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Kan jag betala med kreditkort?
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Kan jag få kvittot, tack?
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Slouží k vyžádání účtenky
Kan jag få en kasse, tack?
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Slouží k zeptání na tašku
Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här.
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Kan jag prova den här/det här/de här, tack?
Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Var är provrummet?
Kie estas la vestaroj?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Har ni den här i ___?
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... small?
...malgranda?
Velikost oblečení
... medium?
...meza?
Velikost oblečení
... large?
...granda?
Velikost oblečení
... extra large?
...ekstragranda?
Velikost oblečení
Har ni de här skorna i storlek ___?
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Den/De är för liten/små.
Ĝi estas tro malgranda.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Den/De är för stor/a.
Ĝi estas tro granda.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Passar jag i den/det/de här?
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Jag ger dig _[summa]_ för den här.
Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Det är alldeles för dyrt!
Tiu estas tro kara
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Jag såg den här för _[summa]_ på ett annat ställe.
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud!
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Då är jag inte längre intresserad.
Tiam mi ne interesas.
Slouží k vyjádření nezájmu
Då går jag någon annanstans.
Mi iros aliloken.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Jag har inte råd med det!
Mi ne povas pagi ĝin!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Det är mer än jag egentligen har råd med men jag tar den/det/de.
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí