čínsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Har ni ___?
您有___?(nín yǒu ___?)
Otázka ohledně specifické věci
Var kan jag hitta ___?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Otázka ohledně umístění specifické věci
Hur mycket kostar den/det här?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Otázka ohledně ceny specifické věci
Har ni något billigare?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Otázka ohledně levnějších produktech
Vilken tid öppnar/stänger ni?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Otázka ohledně času otevření/zavření
Jag tittar bara.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Jag köper den/det.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Kan jag betala med kreditkort?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Kan jag få kvittot, tack?
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Slouží k vyžádání účtenky
Kan jag få en kasse, tack?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Slouží k zeptání na tašku
Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Kan jag prova den här/det här/de här, tack?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Var är provrummet?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Har ni den här i ___?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... small?
…小号?(…xiǎo hào?)
Velikost oblečení
... medium?
…中号?(…zhōng hào?)
Velikost oblečení
... large?
…大号?(…dà hào?)
Velikost oblečení
... extra large?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Velikost oblečení
Har ni de här skorna i storlek ___?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Den/De är för liten/små.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Den/De är för stor/a.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Passar jag i den/det/de här?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Jag ger dig _[summa]_ för den här.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Det är alldeles för dyrt!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Jag såg den här för _[summa]_ på ett annat ställe.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Då är jag inte längre intresserad.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Slouží k vyjádření nezájmu
Då går jag någon annanstans.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Jag har inte råd med det!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Det är mer än jag egentligen har råd med men jag tar den/det/de.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí