turecky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

¿Tiene____ ?
__in var mı?
Otázka ohledně specifické věci
¿En dónde puedo encontrar____?
Nereden __ bulabilirim?
Otázka ohledně umístění specifické věci
¿Cuánto cuesta?
Bu ne kadar?
Otázka ohledně ceny specifické věci
¿Tiene algo que sea más barato?
Daha düşük fiyatlı bir şey var mı?
Otázka ohledně levnějších produktech
¿A qué hora abre/cierra?
Ne zaman açıyorsunuz/kapatıyorsunuz?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Sólo estoy mirando.
Sadece bakıyorum.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Lo compro.
Onu alıcam.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Kredi kartıyla ödeyebilir miyim?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
¿Me podría dar el recibo de pago?
Fiş alabilir miyim lütfen?
Slouží k vyžádání účtenky
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Bir poşet alabilir miyim lütfen?
Slouží k zeptání na tašku
Me gustaría regresar esto.
Bunu geri vermek istiyorum.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

¿Me puedo probar esto?
Bunu üstümde deniyebilir miyim lütfen?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
¿En dónde se encuentran los probadores?
Soyunma odaları nerede?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
¿Tiene esto en ____?
Bundan __da var mı?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...pequeño?
.. küçük?
Velikost oblečení
...mediano?
... orta?
Velikost oblečení
...grande?
... geniş?
Velikost oblečení
... extra grande?
... extra geniş?
Velikost oblečení
¿Tienes éstos zapatos en___?
Bu ayakkabılardan __ bedende var mı?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Es demasiado pequeño.
O çok küçük.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Es demasiado grande.
O çok büyük.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
¿Se me ve bien?
Bu bende güzel duruyor mu?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Le doy_[cantidad]_por ésto.
Bunun için size _[miktar]_ vereceğim.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
¡Está muy caro!
Bu çok pahalı!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Bunu başka bir yerde _[miktar]_e gördüm.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
_[miktar]_ benim son teklifim!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Entonces no estoy interesado/a.
O zaman ilgilenmiyorum.
Slouží k vyjádření nezájmu
Entonces ire a otro lugar.
O zaman başka bir yere gideceğim.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
¡No tengo suficiente para pagar!
Ona param yetmez!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Bu alabileceğimin gerçekten çok üzerinde ama onu alıcam.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí