švédsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

¿Tiene____ ?
Har ni ___?
Otázka ohledně specifické věci
¿En dónde puedo encontrar____?
Var kan jag hitta ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
¿Cuánto cuesta?
Hur mycket kostar den/det här?
Otázka ohledně ceny specifické věci
¿Tiene algo que sea más barato?
Har ni något billigare?
Otázka ohledně levnějších produktech
¿A qué hora abre/cierra?
Vilken tid öppnar/stänger ni?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Sólo estoy mirando.
Jag tittar bara.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Lo compro.
Jag köper den/det.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Kan jag betala med kreditkort?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
¿Me podría dar el recibo de pago?
Kan jag få kvittot, tack?
Slouží k vyžádání účtenky
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Kan jag få en kasse, tack?
Slouží k zeptání na tašku
Me gustaría regresar esto.
Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

¿Me puedo probar esto?
Kan jag prova den här/det här/de här, tack?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
¿En dónde se encuentran los probadores?
Var är provrummet?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
¿Tiene esto en ____?
Har ni den här i ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...pequeño?
... small?
Velikost oblečení
...mediano?
... medium?
Velikost oblečení
...grande?
... large?
Velikost oblečení
... extra grande?
... extra large?
Velikost oblečení
¿Tienes éstos zapatos en___?
Har ni de här skorna i storlek ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Es demasiado pequeño.
Den/De är för liten/små.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Es demasiado grande.
Den/De är för stor/a.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
¿Se me ve bien?
Passar jag i den/det/de här?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Le doy_[cantidad]_por ésto.
Jag ger dig _[summa]_ för den här.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
¡Está muy caro!
Det är alldeles för dyrt!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Jag såg den här för _[summa]_ på ett annat ställe.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Entonces no estoy interesado/a.
Då är jag inte längre intresserad.
Slouží k vyjádření nezájmu
Entonces ire a otro lugar.
Då går jag någon annanstans.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
¡No tengo suficiente para pagar!
Jag har inte råd med det!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Det är mer än jag egentligen har råd med men jag tar den/det/de.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí