portugalsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

¿Tiene____ ?
Você tem ___?
Otázka ohledně specifické věci
¿En dónde puedo encontrar____?
Onde eu encontro ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
¿Cuánto cuesta?
Quanto custa isso?
Otázka ohledně ceny specifické věci
¿Tiene algo que sea más barato?
Você tem alguma coisa mais barata?
Otázka ohledně levnějších produktech
¿A qué hora abre/cierra?
Que horas você abre/fecha?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Sólo estoy mirando.
Estou apenas olhando.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Lo compro.
Eu vou levar.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Posso pagar com cartão de crédito?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
¿Me podría dar el recibo de pago?
Você pode me dar o recibo, por favor?
Slouží k vyžádání účtenky
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Slouží k zeptání na tašku
Me gustaría regresar esto.
Eu gostaria de devolver isso.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

¿Me puedo probar esto?
Posso provar esta roupa, por favor?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
¿En dónde se encuentran los probadores?
Onde estão os provadores?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
¿Tiene esto en ____?
Você tem essa peça em ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...pequeño?
... tamanho menor?
Velikost oblečení
...mediano?
... tamanho médio?
Velikost oblečení
...grande?
... tamanho grande?
Velikost oblečení
... extra grande?
... tamanho extra grande?
Velikost oblečení
¿Tienes éstos zapatos en___?
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Es demasiado pequeño.
É muito pequeno.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Es demasiado grande.
É muito grande.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
¿Se me ve bien?
Fico bem nessa roupa?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Le doy_[cantidad]_por ésto.
Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
¡Está muy caro!
Isso é muito caro!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
_[quantia]_ é minha oferta final!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Entonces no estoy interesado/a.
Então eu não estou interessado/interessada.
Slouží k vyjádření nezájmu
Entonces ire a otro lugar.
Vou para outra loja.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
¡No tengo suficiente para pagar!
Eu não posso pagar por isso!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí