německy | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

¿Tiene____ ?
Haben Sie ___?
Otázka ohledně specifické věci
¿En dónde puedo encontrar____?
Wo kann ich ___ finden?
Otázka ohledně umístění specifické věci
¿Cuánto cuesta?
Wieviel kostet das?
Otázka ohledně ceny specifické věci
¿Tiene algo que sea más barato?
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Otázka ohledně levnějších produktech
¿A qué hora abre/cierra?
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Sólo estoy mirando.
Ich schaue mich nur um.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Lo compro.
Ich werde es kaufen.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
¿Me podría dar el recibo de pago?
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Slouží k vyžádání účtenky
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Slouží k zeptání na tašku
Me gustaría regresar esto.
Ich möchte das gerne umtauschen.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

¿Me puedo probar esto?
Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
¿En dónde se encuentran los probadores?
Wo sind die Umkleidekabinen?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
¿Tiene esto en ____?
Haben Sie das auch in ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...pequeño?
... S?
Velikost oblečení
...mediano?
... M?
Velikost oblečení
...grande?
... L?
Velikost oblečení
... extra grande?
... XL
Velikost oblečení
¿Tienes éstos zapatos en___?
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Es demasiado pequeño.
Es ist zu klein.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Es demasiado grande.
Es ist zu groß.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
¿Se me ve bien?
Steht mir das?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Le doy_[cantidad]_por ésto.
Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
¡Está muy caro!
Das ist viel zu teuer!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Entonces no estoy interesado/a.
Dann bin ich nicht interessiert.
Slouží k vyjádření nezájmu
Entonces ire a otro lugar.
Dann werde ich woanders hingehen.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
¡No tengo suficiente para pagar!
Das kann ich mir nicht leisten!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí