maďarsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

¿Tiene____ ?
Van ______?
Otázka ohledně specifické věci
¿En dónde puedo encontrar____?
Hol találom a ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
¿Cuánto cuesta?
Mennyibe kerül?
Otázka ohledně ceny specifické věci
¿Tiene algo que sea más barato?
Van valamijük, ami kevésbé drága?
Otázka ohledně levnějších produktech
¿A qué hora abre/cierra?
Hány órakor nyitnak / zárnak?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Sólo estoy mirando.
Csak nézelődök.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Lo compro.
Megveszem.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Lehet kártyával fizetni?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
¿Me podría dar el recibo de pago?
Megkaphatnám a számlát?
Slouží k vyžádání účtenky
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Kaphatnék egy zacskót / táskát?
Slouží k zeptání na tašku
Me gustaría regresar esto.
Vissza szeretném ezt cserélni.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

¿Me puedo probar esto?
Felpróbálhatnám ezt?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
¿En dónde se encuentran los probadores?
Hol van a próbafülke?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
¿Tiene esto en ____?
Van ez a ruha _______-ban/ben?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...pequeño?
...S-es?
Velikost oblečení
...mediano?
M-es?
Velikost oblečení
...grande?
L-es?
Velikost oblečení
... extra grande?
XL-es?
Velikost oblečení
¿Tienes éstos zapatos en___?
Van ez a cipő ______ méretben?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Es demasiado pequeño.
Túl kicsi.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Es demasiado grande.
Túl nagy.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
¿Se me ve bien?
Jól áll?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Le doy_[cantidad]_por ésto.
Adok _[összeg]_ ezért.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
¡Está muy caro!
Ez túl drága!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Ugyanezt láttam _[összeg]_ valahol máshol.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
_[összeg]_ a végső ajánlatom!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Entonces no estoy interesado/a.
Akkor nem érdekel.
Slouží k vyjádření nezájmu
Entonces ire a otro lugar.
Akkor átmegyek máshova.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
¡No tengo suficiente para pagar!
Ezt nem engedhetem meg!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Ez több, mint amit megengedhetnék magamnak, de azért megveszem.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí