japonsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

¿Tiene____ ?
___を持っていますか?
Otázka ohledně specifické věci
¿En dónde puedo encontrar____?
___はどこで探せますか?
Otázka ohledně umístění specifické věci
¿Cuánto cuesta?
これはいくらですか?
Otázka ohledně ceny specifické věci
¿Tiene algo que sea más barato?
もっと値段が低いものはありませんか?
Otázka ohledně levnějších produktech
¿A qué hora abre/cierra?
開店/閉店時間はいつですか?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Sólo estoy mirando.
見てるだけです
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Lo compro.
買います
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
クレジットカードで払ってもいいですか?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
¿Me podría dar el recibo de pago?
レシートをください
Slouží k vyžádání účtenky
¿Me puede dar una bolsa por favor?
袋をください
Slouží k zeptání na tašku
Me gustaría regresar esto.
これを返却したいです
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

¿Me puedo probar esto?
これを試着してもいいですか?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
¿En dónde se encuentran los probadores?
試着室はどこですか?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
¿Tiene esto en ____?
この服の___サイズはありますか?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...pequeño?
... S?
Velikost oblečení
...mediano?
... M?
Velikost oblečení
...grande?
... L?
Velikost oblečení
... extra grande?
... XL?
Velikost oblečení
¿Tienes éstos zapatos en___?
この靴の___サイズはありますか?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Es demasiado pequeño.
小さすぎます
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Es demasiado grande.
大きすぎます
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
¿Se me ve bien?
この服は私に似合っていますか?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Le doy_[cantidad]_por ésto.
_[値段]_で買います
Používá se pro naznačení počáteční ceny
¡Está muy caro!
それは値段が高すぎる!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
[値段]_が最後のオファーだ!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Entonces no estoy interesado/a.
私は興味がありません
Slouží k vyjádření nezájmu
Entonces ire a otro lugar.
どこか他のところに行きます
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
¡No tengo suficiente para pagar!
払えません!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí