hindsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

¿Tiene____ ?
Otázka ohledně specifické věci
¿En dónde puedo encontrar____?
Otázka ohledně umístění specifické věci
¿Cuánto cuesta?
Otázka ohledně ceny specifické věci
¿Tiene algo que sea más barato?
Otázka ohledně levnějších produktech
¿A qué hora abre/cierra?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Sólo estoy mirando.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Lo compro.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
¿Me podría dar el recibo de pago?
Slouží k vyžádání účtenky
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Slouží k zeptání na tašku
Me gustaría regresar esto.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

¿Me puedo probar esto?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
¿En dónde se encuentran los probadores?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
¿Tiene esto en ____?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...pequeño?
Velikost oblečení
...mediano?
Velikost oblečení
...grande?
Velikost oblečení
... extra grande?
Velikost oblečení
¿Tienes éstos zapatos en___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Es demasiado pequeño.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Es demasiado grande.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
¿Se me ve bien?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Le doy_[cantidad]_por ésto.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
¡Está muy caro!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Entonces no estoy interesado/a.
Slouží k vyjádření nezájmu
Entonces ire a otro lugar.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
¡No tengo suficiente para pagar!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí