anglicky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

¿Tiene____ ?
Do you have ___?
Otázka ohledně specifické věci
¿En dónde puedo encontrar____?
Where can I find ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
¿Cuánto cuesta?
How much is this?
Otázka ohledně ceny specifické věci
¿Tiene algo que sea más barato?
Do you have anything that is less expensive?
Otázka ohledně levnějších produktech
¿A qué hora abre/cierra?
What time do you open/close?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Sólo estoy mirando.
I'm just browsing.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Lo compro.
I'll buy it.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
May I pay with credit card?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
¿Me podría dar el recibo de pago?
May I have the receipt, please?
Slouží k vyžádání účtenky
¿Me puede dar una bolsa por favor?
May I have a bag, please?
Slouží k zeptání na tašku
Me gustaría regresar esto.
I would like to return this.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

¿Me puedo probar esto?
May I try this on, please?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
¿En dónde se encuentran los probadores?
Where are the changing rooms?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
¿Tiene esto en ____?
Do you have this in ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...pequeño?
... small?
Velikost oblečení
...mediano?
... medium?
Velikost oblečení
...grande?
... large?
Velikost oblečení
... extra grande?
... extra large?
Velikost oblečení
¿Tienes éstos zapatos en___?
Do you have these shoes in size ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Es demasiado pequeño.
It's too small.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Es demasiado grande.
It's too big.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
¿Se me ve bien?
Does this look good on me?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Le doy_[cantidad]_por ésto.
I'll give you _[amount]_ for this.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
¡Está muy caro!
That's way too expensive!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
_[amount]_ is my final offer!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Entonces no estoy interesado/a.
Then I'm not interested.
Slouží k vyjádření nezájmu
Entonces ire a otro lugar.
Then I will go somewhere else.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
¡No tengo suficiente para pagar!
I can't afford it!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
That's more than I can really afford but I'll take it.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí