španělsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Você tem ___?
¿Tiene____ ?
Otázka ohledně specifické věci
Onde eu encontro ___?
¿En dónde puedo encontrar____?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Quanto custa isso?
¿Cuánto cuesta?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Você tem alguma coisa mais barata?
¿Tiene algo que sea más barato?
Otázka ohledně levnějších produktech
Que horas você abre/fecha?
¿A qué hora abre/cierra?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Estou apenas olhando.
Sólo estoy mirando.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Eu vou levar.
Lo compro.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Posso pagar com cartão de crédito?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Você pode me dar o recibo, por favor?
¿Me podría dar el recibo de pago?
Slouží k vyžádání účtenky
Você pode me dar uma sacola, por favor?
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Slouží k zeptání na tašku
Eu gostaria de devolver isso.
Me gustaría regresar esto.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Posso provar esta roupa, por favor?
¿Me puedo probar esto?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Onde estão os provadores?
¿En dónde se encuentran los probadores?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Você tem essa peça em ___?
¿Tiene esto en ____?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... tamanho menor?
...pequeño?
Velikost oblečení
... tamanho médio?
...mediano?
Velikost oblečení
... tamanho grande?
...grande?
Velikost oblečení
... tamanho extra grande?
... extra grande?
Velikost oblečení
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
¿Tienes éstos zapatos en___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
É muito pequeno.
Es demasiado pequeño.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
É muito grande.
Es demasiado grande.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Fico bem nessa roupa?
¿Se me ve bien?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Le doy_[cantidad]_por ésto.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Isso é muito caro!
¡Está muy caro!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[quantia]_ é minha oferta final!
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Então eu não estou interessado/interessada.
Entonces no estoy interesado/a.
Slouží k vyjádření nezájmu
Vou para outra loja.
Entonces ire a otro lugar.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Eu não posso pagar por isso!
¡No tengo suficiente para pagar!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí