japonsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Você tem ___?
___を持っていますか?
Otázka ohledně specifické věci
Onde eu encontro ___?
___はどこで探せますか?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Quanto custa isso?
これはいくらですか?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Você tem alguma coisa mais barata?
もっと値段が低いものはありませんか?
Otázka ohledně levnějších produktech
Que horas você abre/fecha?
開店/閉店時間はいつですか?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Estou apenas olhando.
見てるだけです
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Eu vou levar.
買います
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Posso pagar com cartão de crédito?
クレジットカードで払ってもいいですか?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Você pode me dar o recibo, por favor?
レシートをください
Slouží k vyžádání účtenky
Você pode me dar uma sacola, por favor?
袋をください
Slouží k zeptání na tašku
Eu gostaria de devolver isso.
これを返却したいです
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Posso provar esta roupa, por favor?
これを試着してもいいですか?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Onde estão os provadores?
試着室はどこですか?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Você tem essa peça em ___?
この服の___サイズはありますか?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... tamanho menor?
... S?
Velikost oblečení
... tamanho médio?
... M?
Velikost oblečení
... tamanho grande?
... L?
Velikost oblečení
... tamanho extra grande?
... XL?
Velikost oblečení
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
この靴の___サイズはありますか?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
É muito pequeno.
小さすぎます
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
É muito grande.
大きすぎます
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Fico bem nessa roupa?
この服は私に似合っていますか?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Eu te darei _[quantia]_ por isto.
_[値段]_で買います
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Isso é muito caro!
それは値段が高すぎる!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[quantia]_ é minha oferta final!
[値段]_が最後のオファーだ!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Então eu não estou interessado/interessada.
私は興味がありません
Slouží k vyjádření nezájmu
Vou para outra loja.
どこか他のところに行きます
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Eu não posso pagar por isso!
払えません!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí