italsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Você tem ___?
Avete ____?
Otázka ohledně specifické věci
Onde eu encontro ___?
Dove posso trovare ____?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Quanto custa isso?
Quanto costa questo?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Você tem alguma coisa mais barata?
Avete qualcosa di meno costoso?
Otázka ohledně levnějších produktech
Que horas você abre/fecha?
A che ora aprite/chiudete?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Estou apenas olhando.
Sto dando un'occhiata.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Eu vou levar.
Lo compro.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Posso pagar com cartão de crédito?
Accettate carta di credito?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Você pode me dar o recibo, por favor?
Mi può fare lo scontrino?
Slouží k vyžádání účtenky
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Mi può dare una borsa?
Slouží k zeptání na tašku
Eu gostaria de devolver isso.
Vorrei restituire questo.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Posso provar esta roupa, por favor?
Posso provarlo?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Onde estão os provadores?
Dove sono i camerini di prova?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Você tem essa peça em ___?
Avete la taglia ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... tamanho menor?
... small?
Velikost oblečení
... tamanho médio?
... media?
Velikost oblečení
... tamanho grande?
... large?
Velikost oblečení
... tamanho extra grande?
... extra large?
Velikost oblečení
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Avete il ___ di queste scarpe?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
É muito pequeno.
E' troppo piccolo.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
É muito grande.
E' troppo grande.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Fico bem nessa roupa?
Come mi sta?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Ti do ____ per questo.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Isso é muito caro!
Costa troppo!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[quantia]_ é minha oferta final!
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Então eu não estou interessado/interessada.
Allora non sono interessato.
Slouží k vyjádření nezájmu
Vou para outra loja.
Allora andrò da un'altra parte.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Eu não posso pagar por isso!
Non posso permettermelo!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí