hindsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Você tem ___?
Otázka ohledně specifické věci
Onde eu encontro ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Quanto custa isso?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Você tem alguma coisa mais barata?
Otázka ohledně levnějších produktech
Que horas você abre/fecha?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Estou apenas olhando.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Eu vou levar.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Posso pagar com cartão de crédito?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Você pode me dar o recibo, por favor?
Slouží k vyžádání účtenky
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Slouží k zeptání na tašku
Eu gostaria de devolver isso.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Posso provar esta roupa, por favor?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Onde estão os provadores?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Você tem essa peça em ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... tamanho menor?
Velikost oblečení
... tamanho médio?
Velikost oblečení
... tamanho grande?
Velikost oblečení
... tamanho extra grande?
Velikost oblečení
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
É muito pequeno.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
É muito grande.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Fico bem nessa roupa?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Isso é muito caro!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[quantia]_ é minha oferta final!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Então eu não estou interessado/interessada.
Slouží k vyjádření nezájmu
Vou para outra loja.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Eu não posso pagar por isso!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí