francouzsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Você tem ___?
Avez-vous ___ ?
Otázka ohledně specifické věci
Onde eu encontro ___?
Où puis-je trouver ___ ?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Quanto custa isso?
Combien ça coûte ?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Você tem alguma coisa mais barata?
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Otázka ohledně levnějších produktech
Que horas você abre/fecha?
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Estou apenas olhando.
Je regarde, c'est tout.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Eu vou levar.
Je le prends.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Posso pagar com cartão de crédito?
Je peux payer par carte ?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Você pode me dar o recibo, por favor?
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
Slouží k vyžádání účtenky
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
Slouží k zeptání na tašku
Eu gostaria de devolver isso.
Je voudrais échanger cet article.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Posso provar esta roupa, por favor?
Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Onde estão os provadores?
Où sont les cabines d'essayage ?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Você tem essa peça em ___?
Vous l'avez en ___ ?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... tamanho menor?
... S ?
Velikost oblečení
... tamanho médio?
... M ?
Velikost oblečení
... tamanho grande?
... L ?
Velikost oblečení
... tamanho extra grande?
... XL ?
Velikost oblečení
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Vous avez ces chaussures en ___ ?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
É muito pequeno.
C'est trop petit.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
É muito grande.
C'est trop grand.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Fico bem nessa roupa?
Ça me va bien ?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Isso é muito caro!
C'est beaucoup trop cher !
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[quantia]_ é minha oferta final!
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Então eu não estou interessado/interessada.
Alors je ne suis pas intéressé(e).
Slouží k vyjádření nezájmu
Vou para outra loja.
Alors je vais aller voir ailleurs.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Eu não posso pagar por isso!
Je ne peux pas me le permettre.
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí