esperantsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Você tem ___?
Ĉu vi havas ___?
Otázka ohledně specifické věci
Onde eu encontro ___?
Kie mi povas trovi ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Quanto custa isso?
Kiom estas tio?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Você tem alguma coisa mais barata?
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Otázka ohledně levnějších produktech
Que horas você abre/fecha?
Kiam vi malfermas/fermas?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Estou apenas olhando.
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Eu vou levar.
Mi aĉetos ĝin.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Posso pagar com cartão de crédito?
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Você pode me dar o recibo, por favor?
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Slouží k vyžádání účtenky
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Slouží k zeptání na tašku
Eu gostaria de devolver isso.
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Posso provar esta roupa, por favor?
Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Onde estão os provadores?
Kie estas la vestaroj?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Você tem essa peça em ___?
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... tamanho menor?
...malgranda?
Velikost oblečení
... tamanho médio?
...meza?
Velikost oblečení
... tamanho grande?
...granda?
Velikost oblečení
... tamanho extra grande?
...ekstragranda?
Velikost oblečení
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
É muito pequeno.
Ĝi estas tro malgranda.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
É muito grande.
Ĝi estas tro granda.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Fico bem nessa roupa?
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Isso é muito caro!
Tiu estas tro kara
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[quantia]_ é minha oferta final!
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Então eu não estou interessado/interessada.
Tiam mi ne interesas.
Slouží k vyjádření nezájmu
Vou para outra loja.
Mi iros aliloken.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Eu não posso pagar por isso!
Mi ne povas pagi ĝin!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí