dánsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Você tem ___?
Har du ___?
Otázka ohledně specifické věci
Onde eu encontro ___?
Hvor kan jeg finde ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Quanto custa isso?
Hvor meget koster dette?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Você tem alguma coisa mais barata?
Har du noget der er mindre dyrt?
Otázka ohledně levnějších produktech
Que horas você abre/fecha?
Hvornår åbner/lukker I?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Estou apenas olhando.
Jeg kigger bare.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Eu vou levar.
Jeg vil gerne købe det.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Posso pagar com cartão de crédito?
Kan jeg betale med kreditkort?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Você pode me dar o recibo, por favor?
Kan jeg få kvitteringen, tak?
Slouží k vyžádání účtenky
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Kan jeg få en pose, tak?
Slouží k zeptání na tašku
Eu gostaria de devolver isso.
Jeg vil gerne returnere dette.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Posso provar esta roupa, por favor?
Må jeg prøve denne, tak?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Onde estão os provadores?
Hvor er prøverummene?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Você tem essa peça em ___?
Har du denne i ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... tamanho menor?
... small?
Velikost oblečení
... tamanho médio?
... medium?
Velikost oblečení
... tamanho grande?
... large?
Velikost oblečení
... tamanho extra grande?
... extra large?
Velikost oblečení
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Har du disse sko i størrelse ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
É muito pequeno.
Den er for lille.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
É muito grande.
Den er for stor.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Fico bem nessa roupa?
Ser denne her godt ud på mig?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Jeg vil give dig_[beløb]_ for denne.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Isso é muito caro!
Det er alt for dyrt!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Jeg så denne til _[beløb]_ et andet sted.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[quantia]_ é minha oferta final!
_[beløb]_ er mit endelige bud!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Então eu não estou interessado/interessada.
Så er jeg ikke interesseret.
Slouží k vyjádření nezájmu
Vou para outra loja.
Så går jeg et andet sted hen.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Eu não posso pagar por isso!
Jeg har ikke råd til det!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Det er mere end jeg har råd til men jeg tager den.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí