česky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Você tem ___?
Máte ___?
Otázka ohledně specifické věci
Onde eu encontro ___?
Kde můžu najít ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Quanto custa isso?
Kolik to stojí?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Você tem alguma coisa mais barata?
Máte něco, co je levnější?
Otázka ohledně levnějších produktech
Que horas você abre/fecha?
Kdy otvíráte/zavíráte?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Estou apenas olhando.
Jenom se koukám.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Eu vou levar.
Koupím si to.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Posso pagar com cartão de crédito?
Můžu platit kreditní kartou?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Você pode me dar o recibo, por favor?
Mohu mít účtenku, prosím?
Slouží k vyžádání účtenky
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Mohu dostat tašku, prosím?
Slouží k zeptání na tašku
Eu gostaria de devolver isso.
Chtěla bych tohle vrátit.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Posso provar esta roupa, por favor?
Mohu si toto vyzkoušet, prosím?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Onde estão os provadores?
Kde jsou kabinky?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Você tem essa peça em ___?
Máte tohle v ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... tamanho menor?
... S?
Velikost oblečení
... tamanho médio?
... M?
Velikost oblečení
... tamanho grande?
... L?
Velikost oblečení
... tamanho extra grande?
... XL
Velikost oblečení
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Máte tyto boty ve velikosti ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
É muito pequeno.
Je to příliš malé.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
É muito grande.
Je to příliš velké.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Fico bem nessa roupa?
Vypadá to na mě dobře?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Dám ti za to _[částka]_
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Isso é muito caro!
To je příliš drahé!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Viděla jsem to jinde za _[částka]_.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[quantia]_ é minha oferta final!
_[částka]_ je moje poslední nabídka!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Então eu não estou interessado/interessada.
Tak nemám zájem.
Slouží k vyjádření nezájmu
Vou para outra loja.
Tak půjdu někam jinam.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Eu não posso pagar por isso!
Nemůžu si to dovolit!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
To je víc, než si mohu dovolit, ale vezmu to.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí