anglicky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Você tem ___?
Do you have ___?
Otázka ohledně specifické věci
Onde eu encontro ___?
Where can I find ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Quanto custa isso?
How much is this?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Você tem alguma coisa mais barata?
Do you have anything that is less expensive?
Otázka ohledně levnějších produktech
Que horas você abre/fecha?
What time do you open/close?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Estou apenas olhando.
I'm just browsing.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Eu vou levar.
I'll buy it.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Posso pagar com cartão de crédito?
May I pay with credit card?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Você pode me dar o recibo, por favor?
May I have the receipt, please?
Slouží k vyžádání účtenky
Você pode me dar uma sacola, por favor?
May I have a bag, please?
Slouží k zeptání na tašku
Eu gostaria de devolver isso.
I would like to return this.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Posso provar esta roupa, por favor?
May I try this on, please?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Onde estão os provadores?
Where are the changing rooms?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Você tem essa peça em ___?
Do you have this in ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... tamanho menor?
... small?
Velikost oblečení
... tamanho médio?
... medium?
Velikost oblečení
... tamanho grande?
... large?
Velikost oblečení
... tamanho extra grande?
... extra large?
Velikost oblečení
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Do you have these shoes in size ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
É muito pequeno.
It's too small.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
É muito grande.
It's too big.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Fico bem nessa roupa?
Does this look good on me?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Eu te darei _[quantia]_ por isto.
I'll give you _[amount]_ for this.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Isso é muito caro!
That's way too expensive!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[quantia]_ é minha oferta final!
_[amount]_ is my final offer!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Então eu não estou interessado/interessada.
Then I'm not interested.
Slouží k vyjádření nezájmu
Vou para outra loja.
Then I will go somewhere else.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Eu não posso pagar por isso!
I can't afford it!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
That's more than I can really afford but I'll take it.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí