portugalsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Heeft u ___?
Você tem ___?
Otázka ohledně specifické věci
Waar kan ik ___ vinden?
Onde eu encontro ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Hoeveel kost het?
Quanto custa isso?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Heeft u iets goedkopers?
Você tem alguma coisa mais barata?
Otázka ohledně levnějších produktech
Hoe laat opent/sluit u?
Que horas você abre/fecha?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Ik kijk even rond.
Estou apenas olhando.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Ik wil het graag kopen.
Eu vou levar.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Kan ik met een creditcard betalen?
Posso pagar com cartão de crédito?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Mag ik de bon?
Você pode me dar o recibo, por favor?
Slouží k vyžádání účtenky
Mag ik een tasje?
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Slouží k zeptání na tašku
Ik wil dit graag retourneren.
Eu gostaria de devolver isso.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Kan ik dit passen alstublieft?
Posso provar esta roupa, por favor?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Waar zijn de kleedkamers?
Onde estão os provadores?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Heeft u deze in ___?
Você tem essa peça em ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... small?
... tamanho menor?
Velikost oblečení
... medium?
... tamanho médio?
Velikost oblečení
... large?
... tamanho grande?
Velikost oblečení
... extra large?
... tamanho extra grande?
Velikost oblečení
Heeft u deze schoenen in maat ___?
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Het is te klein.
É muito pequeno.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Het is te groot.
É muito grande.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Staat dit me goed?
Fico bem nessa roupa?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven.
Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Dat is veel te duur!
Isso é muito caro!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien.
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[bedrag]_ is mijn laatste bod!
_[quantia]_ é minha oferta final!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Dan hoeft het niet.
Então eu não estou interessado/interessada.
Slouží k vyjádření nezájmu
Dan ga ik ergens anders heen.
Vou para outra loja.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Dat kan ik niet betalen!
Eu não posso pagar por isso!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem het toch.
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí