esperantsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Heeft u ___?
Ĉu vi havas ___?
Otázka ohledně specifické věci
Waar kan ik ___ vinden?
Kie mi povas trovi ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Hoeveel kost het?
Kiom estas tio?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Heeft u iets goedkopers?
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Otázka ohledně levnějších produktech
Hoe laat opent/sluit u?
Kiam vi malfermas/fermas?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Ik kijk even rond.
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Ik wil het graag kopen.
Mi aĉetos ĝin.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Kan ik met een creditcard betalen?
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Mag ik de bon?
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Slouží k vyžádání účtenky
Mag ik een tasje?
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Slouží k zeptání na tašku
Ik wil dit graag retourneren.
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Kan ik dit passen alstublieft?
Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Waar zijn de kleedkamers?
Kie estas la vestaroj?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Heeft u deze in ___?
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... small?
...malgranda?
Velikost oblečení
... medium?
...meza?
Velikost oblečení
... large?
...granda?
Velikost oblečení
... extra large?
...ekstragranda?
Velikost oblečení
Heeft u deze schoenen in maat ___?
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Het is te klein.
Ĝi estas tro malgranda.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Het is te groot.
Ĝi estas tro granda.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Staat dit me goed?
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven.
Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Dat is veel te duur!
Tiu estas tro kara
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien.
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[bedrag]_ is mijn laatste bod!
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Dan hoeft het niet.
Tiam mi ne interesas.
Slouží k vyjádření nezájmu
Dan ga ik ergens anders heen.
Mi iros aliloken.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Dat kan ik niet betalen!
Mi ne povas pagi ĝin!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem het toch.
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí