portugalsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Haben Sie ___?
Você tem ___?
Otázka ohledně specifické věci
Wo kann ich ___ finden?
Onde eu encontro ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Wieviel kostet das?
Quanto custa isso?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Você tem alguma coisa mais barata?
Otázka ohledně levnějších produktech
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Que horas você abre/fecha?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Ich schaue mich nur um.
Estou apenas olhando.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Ich werde es kaufen.
Eu vou levar.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Posso pagar com cartão de crédito?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Você pode me dar o recibo, por favor?
Slouží k vyžádání účtenky
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Slouží k zeptání na tašku
Ich möchte das gerne umtauschen.
Eu gostaria de devolver isso.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Posso provar esta roupa, por favor?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Wo sind die Umkleidekabinen?
Onde estão os provadores?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Haben Sie das auch in ___?
Você tem essa peça em ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... S?
... tamanho menor?
Velikost oblečení
... M?
... tamanho médio?
Velikost oblečení
... L?
... tamanho grande?
Velikost oblečení
... XL
... tamanho extra grande?
Velikost oblečení
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Es ist zu klein.
É muito pequeno.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Es ist zu groß.
É muito grande.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Steht mir das?
Fico bem nessa roupa?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Das ist viel zu teuer!
Isso é muito caro!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
_[quantia]_ é minha oferta final!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Dann bin ich nicht interessiert.
Então eu não estou interessado/interessada.
Slouží k vyjádření nezájmu
Dann werde ich woanders hingehen.
Vou para outra loja.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Das kann ich mir nicht leisten!
Eu não posso pagar por isso!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí