nizozemsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Haben Sie ___?
Heeft u ___?
Otázka ohledně specifické věci
Wo kann ich ___ finden?
Waar kan ik ___ vinden?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Wieviel kostet das?
Hoeveel kost het?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Heeft u iets goedkopers?
Otázka ohledně levnějších produktech
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Hoe laat opent/sluit u?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Ich schaue mich nur um.
Ik kijk even rond.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Ich werde es kaufen.
Ik wil het graag kopen.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Kan ik met een creditcard betalen?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Mag ik de bon?
Slouží k vyžádání účtenky
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Mag ik een tasje?
Slouží k zeptání na tašku
Ich möchte das gerne umtauschen.
Ik wil dit graag retourneren.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Kan ik dit passen alstublieft?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Wo sind die Umkleidekabinen?
Waar zijn de kleedkamers?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Haben Sie das auch in ___?
Heeft u deze in ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... S?
... small?
Velikost oblečení
... M?
... medium?
Velikost oblečení
... L?
... large?
Velikost oblečení
... XL
... extra large?
Velikost oblečení
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Heeft u deze schoenen in maat ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Es ist zu klein.
Het is te klein.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Es ist zu groß.
Het is te groot.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Steht mir das?
Staat dit me goed?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Das ist viel zu teuer!
Dat is veel te duur!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
_[bedrag]_ is mijn laatste bod!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Dann bin ich nicht interessiert.
Dan hoeft het niet.
Slouží k vyjádření nezájmu
Dann werde ich woanders hingehen.
Dan ga ik ergens anders heen.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Das kann ich mir nicht leisten!
Dat kan ik niet betalen!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem het toch.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí