francouzsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Haben Sie ___?
Avez-vous ___ ?
Otázka ohledně specifické věci
Wo kann ich ___ finden?
Où puis-je trouver ___ ?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Wieviel kostet das?
Combien ça coûte ?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Otázka ohledně levnějších produktech
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Ich schaue mich nur um.
Je regarde, c'est tout.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Ich werde es kaufen.
Je le prends.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Je peux payer par carte ?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
Slouží k vyžádání účtenky
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
Slouží k zeptání na tašku
Ich möchte das gerne umtauschen.
Je voudrais échanger cet article.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Wo sind die Umkleidekabinen?
Où sont les cabines d'essayage ?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Haben Sie das auch in ___?
Vous l'avez en ___ ?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... S?
... S ?
Velikost oblečení
... M?
... M ?
Velikost oblečení
... L?
... L ?
Velikost oblečení
... XL
... XL ?
Velikost oblečení
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Vous avez ces chaussures en ___ ?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Es ist zu klein.
C'est trop petit.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Es ist zu groß.
C'est trop grand.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Steht mir das?
Ça me va bien ?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Das ist viel zu teuer!
C'est beaucoup trop cher !
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Dann bin ich nicht interessiert.
Alors je ne suis pas intéressé(e).
Slouží k vyjádření nezájmu
Dann werde ich woanders hingehen.
Alors je vais aller voir ailleurs.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Das kann ich mir nicht leisten!
Je ne peux pas me le permettre.
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí