esperantsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Haben Sie ___?
Ĉu vi havas ___?
Otázka ohledně specifické věci
Wo kann ich ___ finden?
Kie mi povas trovi ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Wieviel kostet das?
Kiom estas tio?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Otázka ohledně levnějších produktech
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Kiam vi malfermas/fermas?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Ich schaue mich nur um.
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Ich werde es kaufen.
Mi aĉetos ĝin.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Slouží k vyžádání účtenky
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Slouží k zeptání na tašku
Ich möchte das gerne umtauschen.
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Wo sind die Umkleidekabinen?
Kie estas la vestaroj?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Haben Sie das auch in ___?
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... S?
...malgranda?
Velikost oblečení
... M?
...meza?
Velikost oblečení
... L?
...granda?
Velikost oblečení
... XL
...ekstragranda?
Velikost oblečení
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Es ist zu klein.
Ĝi estas tro malgranda.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Es ist zu groß.
Ĝi estas tro granda.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Steht mir das?
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Das ist viel zu teuer!
Tiu estas tro kara
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Dann bin ich nicht interessiert.
Tiam mi ne interesas.
Slouží k vyjádření nezájmu
Dann werde ich woanders hingehen.
Mi iros aliloken.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Das kann ich mir nicht leisten!
Mi ne povas pagi ĝin!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí