esperantsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Van ______?
Ĉu vi havas ___?
Otázka ohledně specifické věci
Hol találom a ___?
Kie mi povas trovi ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Mennyibe kerül?
Kiom estas tio?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Van valamijük, ami kevésbé drága?
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Otázka ohledně levnějších produktech
Hány órakor nyitnak / zárnak?
Kiam vi malfermas/fermas?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Csak nézelődök.
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Megveszem.
Mi aĉetos ĝin.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Lehet kártyával fizetni?
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Megkaphatnám a számlát?
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Slouží k vyžádání účtenky
Kaphatnék egy zacskót / táskát?
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Slouží k zeptání na tašku
Vissza szeretném ezt cserélni.
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Felpróbálhatnám ezt?
Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Hol van a próbafülke?
Kie estas la vestaroj?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Van ez a ruha _______-ban/ben?
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...S-es?
...malgranda?
Velikost oblečení
M-es?
...meza?
Velikost oblečení
L-es?
...granda?
Velikost oblečení
XL-es?
...ekstragranda?
Velikost oblečení
Van ez a cipő ______ méretben?
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Túl kicsi.
Ĝi estas tro malgranda.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Túl nagy.
Ĝi estas tro granda.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Jól áll?
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Adok _[összeg]_ ezért.
Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Ez túl drága!
Tiu estas tro kara
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Ugyanezt láttam _[összeg]_ valahol máshol.
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[összeg]_ a végső ajánlatom!
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Akkor nem érdekel.
Tiam mi ne interesas.
Slouží k vyjádření nezájmu
Akkor átmegyek máshova.
Mi iros aliloken.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Ezt nem engedhetem meg!
Mi ne povas pagi ĝin!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Ez több, mint amit megengedhetnék magamnak, de azért megveszem.
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí