anglicky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Van ______?
Do you have ___?
Otázka ohledně specifické věci
Hol találom a ___?
Where can I find ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Mennyibe kerül?
How much is this?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Van valamijük, ami kevésbé drága?
Do you have anything that is less expensive?
Otázka ohledně levnějších produktech
Hány órakor nyitnak / zárnak?
What time do you open/close?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Csak nézelődök.
I'm just browsing.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Megveszem.
I'll buy it.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Lehet kártyával fizetni?
May I pay with credit card?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Megkaphatnám a számlát?
May I have the receipt, please?
Slouží k vyžádání účtenky
Kaphatnék egy zacskót / táskát?
May I have a bag, please?
Slouží k zeptání na tašku
Vissza szeretném ezt cserélni.
I would like to return this.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Felpróbálhatnám ezt?
May I try this on, please?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Hol van a próbafülke?
Where are the changing rooms?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Van ez a ruha _______-ban/ben?
Do you have this in ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...S-es?
... small?
Velikost oblečení
M-es?
... medium?
Velikost oblečení
L-es?
... large?
Velikost oblečení
XL-es?
... extra large?
Velikost oblečení
Van ez a cipő ______ méretben?
Do you have these shoes in size ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Túl kicsi.
It's too small.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Túl nagy.
It's too big.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Jól áll?
Does this look good on me?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Adok _[összeg]_ ezért.
I'll give you _[amount]_ for this.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Ez túl drága!
That's way too expensive!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Ugyanezt láttam _[összeg]_ valahol máshol.
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[összeg]_ a végső ajánlatom!
_[amount]_ is my final offer!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Akkor nem érdekel.
Then I'm not interested.
Slouží k vyjádření nezájmu
Akkor átmegyek máshova.
Then I will go somewhere else.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Ezt nem engedhetem meg!
I can't afford it!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Ez több, mint amit megengedhetnék magamnak, de azért megveszem.
That's more than I can really afford but I'll take it.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí