švédsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

___を持っていますか?
Har ni ___?
Otázka ohledně specifické věci
___はどこで探せますか?
Var kan jag hitta ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
これはいくらですか?
Hur mycket kostar den/det här?
Otázka ohledně ceny specifické věci
もっと値段が低いものはありませんか?
Har ni något billigare?
Otázka ohledně levnějších produktech
開店/閉店時間はいつですか?
Vilken tid öppnar/stänger ni?
Otázka ohledně času otevření/zavření
見てるだけです
Jag tittar bara.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
買います
Jag köper den/det.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
クレジットカードで払ってもいいですか?
Kan jag betala med kreditkort?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
レシートをください
Kan jag få kvittot, tack?
Slouží k vyžádání účtenky
袋をください
Kan jag få en kasse, tack?
Slouží k zeptání na tašku
これを返却したいです
Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

これを試着してもいいですか?
Kan jag prova den här/det här/de här, tack?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
試着室はどこですか?
Var är provrummet?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
この服の___サイズはありますか?
Har ni den här i ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... S?
... small?
Velikost oblečení
... M?
... medium?
Velikost oblečení
... L?
... large?
Velikost oblečení
... XL?
... extra large?
Velikost oblečení
この靴の___サイズはありますか?
Har ni de här skorna i storlek ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
小さすぎます
Den/De är för liten/små.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
大きすぎます
Den/De är för stor/a.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
この服は私に似合っていますか?
Passar jag i den/det/de här?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

_[値段]_で買います
Jag ger dig _[summa]_ för den här.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
それは値段が高すぎる!
Det är alldeles för dyrt!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Jag såg den här för _[summa]_ på ett annat ställe.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
[値段]_が最後のオファーだ!
_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
私は興味がありません
Då är jag inte längre intresserad.
Slouží k vyjádření nezájmu
どこか他のところに行きます
Då går jag någon annanstans.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
払えません!
Jag har inte råd med det!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Det är mer än jag egentligen har råd med men jag tar den/det/de.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí