španělsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

___を持っていますか?
¿Tiene____ ?
Otázka ohledně specifické věci
___はどこで探せますか?
¿En dónde puedo encontrar____?
Otázka ohledně umístění specifické věci
これはいくらですか?
¿Cuánto cuesta?
Otázka ohledně ceny specifické věci
もっと値段が低いものはありませんか?
¿Tiene algo que sea más barato?
Otázka ohledně levnějších produktech
開店/閉店時間はいつですか?
¿A qué hora abre/cierra?
Otázka ohledně času otevření/zavření
見てるだけです
Sólo estoy mirando.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
買います
Lo compro.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
クレジットカードで払ってもいいですか?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
レシートをください
¿Me podría dar el recibo de pago?
Slouží k vyžádání účtenky
袋をください
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Slouží k zeptání na tašku
これを返却したいです
Me gustaría regresar esto.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

これを試着してもいいですか?
¿Me puedo probar esto?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
試着室はどこですか?
¿En dónde se encuentran los probadores?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
この服の___サイズはありますか?
¿Tiene esto en ____?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... S?
...pequeño?
Velikost oblečení
... M?
...mediano?
Velikost oblečení
... L?
...grande?
Velikost oblečení
... XL?
... extra grande?
Velikost oblečení
この靴の___サイズはありますか?
¿Tienes éstos zapatos en___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
小さすぎます
Es demasiado pequeño.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
大きすぎます
Es demasiado grande.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
この服は私に似合っていますか?
¿Se me ve bien?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

_[値段]_で買います
Le doy_[cantidad]_por ésto.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
それは値段が高すぎる!
¡Está muy caro!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
[値段]_が最後のオファーだ!
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
私は興味がありません
Entonces no estoy interesado/a.
Slouží k vyjádření nezájmu
どこか他のところに行きます
Entonces ire a otro lugar.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
払えません!
¡No tengo suficiente para pagar!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí