nizozemsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

___を持っていますか?
Heeft u ___?
Otázka ohledně specifické věci
___はどこで探せますか?
Waar kan ik ___ vinden?
Otázka ohledně umístění specifické věci
これはいくらですか?
Hoeveel kost het?
Otázka ohledně ceny specifické věci
もっと値段が低いものはありませんか?
Heeft u iets goedkopers?
Otázka ohledně levnějších produktech
開店/閉店時間はいつですか?
Hoe laat opent/sluit u?
Otázka ohledně času otevření/zavření
見てるだけです
Ik kijk even rond.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
買います
Ik wil het graag kopen.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
クレジットカードで払ってもいいですか?
Kan ik met een creditcard betalen?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
レシートをください
Mag ik de bon?
Slouží k vyžádání účtenky
袋をください
Mag ik een tasje?
Slouží k zeptání na tašku
これを返却したいです
Ik wil dit graag retourneren.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

これを試着してもいいですか?
Kan ik dit passen alstublieft?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
試着室はどこですか?
Waar zijn de kleedkamers?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
この服の___サイズはありますか?
Heeft u deze in ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... S?
... small?
Velikost oblečení
... M?
... medium?
Velikost oblečení
... L?
... large?
Velikost oblečení
... XL?
... extra large?
Velikost oblečení
この靴の___サイズはありますか?
Heeft u deze schoenen in maat ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
小さすぎます
Het is te klein.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
大きすぎます
Het is te groot.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
この服は私に似合っていますか?
Staat dit me goed?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

_[値段]_で買います
Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
それは値段が高すぎる!
Dat is veel te duur!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
[値段]_が最後のオファーだ!
_[bedrag]_ is mijn laatste bod!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
私は興味がありません
Dan hoeft het niet.
Slouží k vyjádření nezájmu
どこか他のところに行きます
Dan ga ik ergens anders heen.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
払えません!
Dat kan ik niet betalen!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem het toch.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí