německy | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

___を持っていますか?
Haben Sie ___?
Otázka ohledně specifické věci
___はどこで探せますか?
Wo kann ich ___ finden?
Otázka ohledně umístění specifické věci
これはいくらですか?
Wieviel kostet das?
Otázka ohledně ceny specifické věci
もっと値段が低いものはありませんか?
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Otázka ohledně levnějších produktech
開店/閉店時間はいつですか?
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Otázka ohledně času otevření/zavření
見てるだけです
Ich schaue mich nur um.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
買います
Ich werde es kaufen.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
クレジットカードで払ってもいいですか?
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
レシートをください
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Slouží k vyžádání účtenky
袋をください
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Slouží k zeptání na tašku
これを返却したいです
Ich möchte das gerne umtauschen.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

これを試着してもいいですか?
Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
試着室はどこですか?
Wo sind die Umkleidekabinen?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
この服の___サイズはありますか?
Haben Sie das auch in ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... S?
... S?
Velikost oblečení
... M?
... M?
Velikost oblečení
... L?
... L?
Velikost oblečení
... XL?
... XL
Velikost oblečení
この靴の___サイズはありますか?
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
小さすぎます
Es ist zu klein.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
大きすぎます
Es ist zu groß.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
この服は私に似合っていますか?
Steht mir das?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

_[値段]_で買います
Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
それは値段が高すぎる!
Das ist viel zu teuer!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
[値段]_が最後のオファーだ!
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
私は興味がありません
Dann bin ich nicht interessiert.
Slouží k vyjádření nezájmu
どこか他のところに行きます
Dann werde ich woanders hingehen.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
払えません!
Das kann ich mir nicht leisten!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí