maďarsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

___を持っていますか?
Van ______?
Otázka ohledně specifické věci
___はどこで探せますか?
Hol találom a ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
これはいくらですか?
Mennyibe kerül?
Otázka ohledně ceny specifické věci
もっと値段が低いものはありませんか?
Van valamijük, ami kevésbé drága?
Otázka ohledně levnějších produktech
開店/閉店時間はいつですか?
Hány órakor nyitnak / zárnak?
Otázka ohledně času otevření/zavření
見てるだけです
Csak nézelődök.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
買います
Megveszem.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
クレジットカードで払ってもいいですか?
Lehet kártyával fizetni?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
レシートをください
Megkaphatnám a számlát?
Slouží k vyžádání účtenky
袋をください
Kaphatnék egy zacskót / táskát?
Slouží k zeptání na tašku
これを返却したいです
Vissza szeretném ezt cserélni.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

これを試着してもいいですか?
Felpróbálhatnám ezt?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
試着室はどこですか?
Hol van a próbafülke?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
この服の___サイズはありますか?
Van ez a ruha _______-ban/ben?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... S?
...S-es?
Velikost oblečení
... M?
M-es?
Velikost oblečení
... L?
L-es?
Velikost oblečení
... XL?
XL-es?
Velikost oblečení
この靴の___サイズはありますか?
Van ez a cipő ______ méretben?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
小さすぎます
Túl kicsi.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
大きすぎます
Túl nagy.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
この服は私に似合っていますか?
Jól áll?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

_[値段]_で買います
Adok _[összeg]_ ezért.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
それは値段が高すぎる!
Ez túl drága!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Ugyanezt láttam _[összeg]_ valahol máshol.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
[値段]_が最後のオファーだ!
_[összeg]_ a végső ajánlatom!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
私は興味がありません
Akkor nem érdekel.
Slouží k vyjádření nezájmu
どこか他のところに行きます
Akkor átmegyek máshova.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
払えません!
Ezt nem engedhetem meg!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Ez több, mint amit megengedhetnék magamnak, de azért megveszem.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí