francouzsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

___を持っていますか?
Avez-vous ___ ?
Otázka ohledně specifické věci
___はどこで探せますか?
Où puis-je trouver ___ ?
Otázka ohledně umístění specifické věci
これはいくらですか?
Combien ça coûte ?
Otázka ohledně ceny specifické věci
もっと値段が低いものはありませんか?
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Otázka ohledně levnějších produktech
開店/閉店時間はいつですか?
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
Otázka ohledně času otevření/zavření
見てるだけです
Je regarde, c'est tout.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
買います
Je le prends.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
クレジットカードで払ってもいいですか?
Je peux payer par carte ?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
レシートをください
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
Slouží k vyžádání účtenky
袋をください
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
Slouží k zeptání na tašku
これを返却したいです
Je voudrais échanger cet article.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

これを試着してもいいですか?
Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
試着室はどこですか?
Où sont les cabines d'essayage ?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
この服の___サイズはありますか?
Vous l'avez en ___ ?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... S?
... S ?
Velikost oblečení
... M?
... M ?
Velikost oblečení
... L?
... L ?
Velikost oblečení
... XL?
... XL ?
Velikost oblečení
この靴の___サイズはありますか?
Vous avez ces chaussures en ___ ?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
小さすぎます
C'est trop petit.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
大きすぎます
C'est trop grand.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
この服は私に似合っていますか?
Ça me va bien ?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

_[値段]_で買います
Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
それは値段が高すぎる!
C'est beaucoup trop cher !
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
[値段]_が最後のオファーだ!
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
私は興味がありません
Alors je ne suis pas intéressé(e).
Slouží k vyjádření nezájmu
どこか他のところに行きます
Alors je vais aller voir ailleurs.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
払えません!
Je ne peux pas me le permettre.
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí