esperantsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

___を持っていますか?
Ĉu vi havas ___?
Otázka ohledně specifické věci
___はどこで探せますか?
Kie mi povas trovi ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
これはいくらですか?
Kiom estas tio?
Otázka ohledně ceny specifické věci
もっと値段が低いものはありませんか?
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Otázka ohledně levnějších produktech
開店/閉店時間はいつですか?
Kiam vi malfermas/fermas?
Otázka ohledně času otevření/zavření
見てるだけです
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
買います
Mi aĉetos ĝin.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
クレジットカードで払ってもいいですか?
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
レシートをください
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Slouží k vyžádání účtenky
袋をください
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Slouží k zeptání na tašku
これを返却したいです
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

これを試着してもいいですか?
Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
試着室はどこですか?
Kie estas la vestaroj?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
この服の___サイズはありますか?
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... S?
...malgranda?
Velikost oblečení
... M?
...meza?
Velikost oblečení
... L?
...granda?
Velikost oblečení
... XL?
...ekstragranda?
Velikost oblečení
この靴の___サイズはありますか?
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
小さすぎます
Ĝi estas tro malgranda.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
大きすぎます
Ĝi estas tro granda.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
この服は私に似合っていますか?
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

_[値段]_で買います
Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
それは値段が高すぎる!
Tiu estas tro kara
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
[値段]_が最後のオファーだ!
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
私は興味がありません
Tiam mi ne interesas.
Slouží k vyjádření nezájmu
どこか他のところに行きます
Mi iros aliloken.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
払えません!
Mi ne povas pagi ĝin!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí