anglicky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

___を持っていますか?
Do you have ___?
Otázka ohledně specifické věci
___はどこで探せますか?
Where can I find ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
これはいくらですか?
How much is this?
Otázka ohledně ceny specifické věci
もっと値段が低いものはありませんか?
Do you have anything that is less expensive?
Otázka ohledně levnějších produktech
開店/閉店時間はいつですか?
What time do you open/close?
Otázka ohledně času otevření/zavření
見てるだけです
I'm just browsing.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
買います
I'll buy it.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
クレジットカードで払ってもいいですか?
May I pay with credit card?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
レシートをください
May I have the receipt, please?
Slouží k vyžádání účtenky
袋をください
May I have a bag, please?
Slouží k zeptání na tašku
これを返却したいです
I would like to return this.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

これを試着してもいいですか?
May I try this on, please?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
試着室はどこですか?
Where are the changing rooms?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
この服の___サイズはありますか?
Do you have this in ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... S?
... small?
Velikost oblečení
... M?
... medium?
Velikost oblečení
... L?
... large?
Velikost oblečení
... XL?
... extra large?
Velikost oblečení
この靴の___サイズはありますか?
Do you have these shoes in size ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
小さすぎます
It's too small.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
大きすぎます
It's too big.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
この服は私に似合っていますか?
Does this look good on me?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

_[値段]_で買います
I'll give you _[amount]_ for this.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
それは値段が高すぎる!
That's way too expensive!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
[値段]_が最後のオファーだ!
_[amount]_ is my final offer!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
私は興味がありません
Then I'm not interested.
Slouží k vyjádření nezájmu
どこか他のところに行きます
Then I will go somewhere else.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
払えません!
I can't afford it!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
私が払える金額を超えているけれども、買います。
That's more than I can really afford but I'll take it.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí