portugalsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Avete ____?
Você tem ___?
Otázka ohledně specifické věci
Dove posso trovare ____?
Onde eu encontro ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Quanto costa questo?
Quanto custa isso?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Avete qualcosa di meno costoso?
Você tem alguma coisa mais barata?
Otázka ohledně levnějších produktech
A che ora aprite/chiudete?
Que horas você abre/fecha?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Sto dando un'occhiata.
Estou apenas olhando.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Lo compro.
Eu vou levar.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Accettate carta di credito?
Posso pagar com cartão de crédito?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Mi può fare lo scontrino?
Você pode me dar o recibo, por favor?
Slouží k vyžádání účtenky
Mi può dare una borsa?
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Slouží k zeptání na tašku
Vorrei restituire questo.
Eu gostaria de devolver isso.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Posso provarlo?
Posso provar esta roupa, por favor?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Dove sono i camerini di prova?
Onde estão os provadores?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Avete la taglia ___?
Você tem essa peça em ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... small?
... tamanho menor?
Velikost oblečení
... media?
... tamanho médio?
Velikost oblečení
... large?
... tamanho grande?
Velikost oblečení
... extra large?
... tamanho extra grande?
Velikost oblečení
Avete il ___ di queste scarpe?
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
E' troppo piccolo.
É muito pequeno.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
E' troppo grande.
É muito grande.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Come mi sta?
Fico bem nessa roupa?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Ti do ____ per questo.
Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Costa troppo!
Isso é muito caro!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
_[quantia]_ é minha oferta final!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Allora non sono interessato.
Então eu não estou interessado/interessada.
Slouží k vyjádření nezájmu
Allora andrò da un'altra parte.
Vou para outra loja.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Non posso permettermelo!
Eu não posso pagar por isso!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí