anglicky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Avete ____?
Do you have ___?
Otázka ohledně specifické věci
Dove posso trovare ____?
Where can I find ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Quanto costa questo?
How much is this?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Avete qualcosa di meno costoso?
Do you have anything that is less expensive?
Otázka ohledně levnějších produktech
A che ora aprite/chiudete?
What time do you open/close?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Sto dando un'occhiata.
I'm just browsing.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Lo compro.
I'll buy it.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Accettate carta di credito?
May I pay with credit card?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Mi può fare lo scontrino?
May I have the receipt, please?
Slouží k vyžádání účtenky
Mi può dare una borsa?
May I have a bag, please?
Slouží k zeptání na tašku
Vorrei restituire questo.
I would like to return this.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Posso provarlo?
May I try this on, please?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Dove sono i camerini di prova?
Where are the changing rooms?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Avete la taglia ___?
Do you have this in ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... small?
... small?
Velikost oblečení
... media?
... medium?
Velikost oblečení
... large?
... large?
Velikost oblečení
... extra large?
... extra large?
Velikost oblečení
Avete il ___ di queste scarpe?
Do you have these shoes in size ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
E' troppo piccolo.
It's too small.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
E' troppo grande.
It's too big.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Come mi sta?
Does this look good on me?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Ti do ____ per questo.
I'll give you _[amount]_ for this.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Costa troppo!
That's way too expensive!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
_[amount]_ is my final offer!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Allora non sono interessato.
Then I'm not interested.
Slouží k vyjádření nezájmu
Allora andrò da un'altra parte.
Then I will go somewhere else.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Non posso permettermelo!
I can't afford it!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
That's more than I can really afford but I'll take it.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí